21700 Batterier för Vape

21700 Batterier för Vape

Dessa typer av batterier till skillnad från traditionella alkaliska skall hanteras med stor försiktighet och omsorg då om de kortsluts kan ventilera och eventuellt skada personen som hanterar dem. En skadad skyddsfilm skall ersättas omedelbart och batteriet skall tas ur bruk till dess det åtgärdats.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat